Firma Kontakt Księga Gości
   
 
  Oferta
    Woda gruntowa


Wody gruntowe, zależnie od warunków atmosferycznych - zasilania (lata suche lub mokre), zgodnie z prawami mechaniki płynów, dążą do stanu równowagi.
Każda izolacja, nawet wykonana najdokładniej, nie jest wieczna, a stale penetrowana przez wodę (często agresywną - np. kwasy humusowe ...) ulega destrukcji. W ten sposób tworzą się uszkodzenia chemiczne i mechaniczne powłok izolacyjnych części podziemnych budowli.
O ile obiekt nie jest podpiwniczony, nie ma to istotnego znaczenia dla żywotności danej konstrukcji.
Ale w przypadku budynków podpiwniczonych, sam fakt wdzierania się wody do pomieszczeń piwnicznych lub występowania zawilgoceń w części podziemnej obiektu powoduje wiele zagrożeń dla konstrukcji, a także dla zdrowia użytkowników budynku.
Nie wspominamy już o stresie i stratach materialnych związanych z zamieszkiwaniem w takim obiekcie.
Niektórzy inwestorzy zlecają nawet izolacje od wewnątrz, czyli wykonanie tzw. "wanny" środkami odpornymi na ciśnienie ujemne wody.
Tylko kto może zaręczyć, że istniejące ciśnienie w trakcie wykonywania "wanny" nie ulegnie zwiększeniu ponad wytrzymałość izolacji i nie rozerwie jej powodując olbrzymie straty???
By przyjąć właściwy sposób zapobiegania podobnym sytuacjom, należałoby usunąć przyczynę, czyli wykonać drenaż w oparciu o opinię geotechniczną. Warunkiem właściwego funkcjonowania drenażu jest odpowiednie odprowadzenie wód drenarskich jak najdalej od budynku i stałe monitorowanie ich odpływu. Odbiornikiem dla wód drenarskich może być: kanał burzowy, drożny rów melioracyjny, czy choćby studnia chłonna (w sprzyjających warunkach wodno gruntowych), lub studnia chłonna wspomagana pompą lub/i systemem rozkraplania podziemnego. Poza tym sama opaska drenarska winna być ułożona ze szczególną dokładnością, na odpowiednich rzędnych w stosunku do konstrukcji fundamentowej i w odpowiedniej odległości od konstrukcji, z możliwością stałej kontroli systemu.
 
Teoria jest różna od praktyki, a diabeł tkwi w szczegółach!
Walki z usuwaniem skutków bez usunięcia przyczyny - nie polecamy.


 
 
Copyright PHU ZAPORA S.C.      Kontakt    Księga Gości