Firma Kontakt Księga Gości
   
 
  Oferta
    Woda opadowa


Nie każdy właściciel domu, czy innego obiektu ma kłopoty z wysokim poziomem wód gruntowych i podtapianiem przez nie piwnic. Natomiast każdy właściciel domu, czy innego obiektu powinien zadbać, aby zabezpieczyć go przed penetrowaniem jego fundamentów przez wody opadowe. Każdy również powinien tak zagospodarować swoją działkę, aby móc chodzić po niej "suchą stopą".
Bardzo częstą przyczyną zalewania części podziemnych budowli jest brak lub niewłaściwy sposób odprowadzenia wód opadowych z połaci dachowych, z podjazdów do garaży podziemnych, z szachtów okien piwnicznych itp.
Równie często zdarza się, iż wykonawcy budynków beztrosko zasypują wykopy bezpośrednio przy fundamentach gruntem wraz z odpadami budowlanymi (gruz, śmieci ... - oszczędność? ...) lub też zapominają o zagęszczeniu mechanicznym wykopów.
Na efekty nie trzeba długo czekać.
Bywa tak, że 3 - 4 letnie budynki w części podziemnej nie nadają się do zamieszkania. Nakłady poniesione przez inwestora na wykonanie izolacji pionowych wydają się być wyrzucone w błoto.
Metod pozbycia się nadmiaru wody deszczowej jest tak wiele, że zawsze trzeba ją dopasować do możliwości technicznych, warunków gruntowych, stopnia i sposobu zagospodarowania działki (roślinność, mała architektura, media ...).

Każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie, biorąc także pod uwagę sugestie i możliwości finansowe inwestora oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.


 
 
Copyright PHU ZAPORA S.C.      Kontakt    Księga Gości