Firma Kontakt Księga Gości
   
 
  Oferta
    Usługi - drenaże, odwodnienia, izolacje ...


Oferujemy zabezpieczenie budynków nowych, starszych i zabytkowych przed nadmiarem wód gruntowych i opadowych, w tym:
projektowanie, doradztwo techniczne, badania geotechniczne, a także wykonawstwo wraz z zabezpieczeniem w materiały.
 • drenaże: drenaż opaskowy, drenaż francuski
 • odwodnienia liniowe i punktowe
 • izolacje
 • iniekcje
 • odsalanie
 • odgrzybianie
 • renowacja części podziemnej (fundamentów, piwnic ...)
 • drenaż i odwodnienie terenu przyległego do obiektu i ogólnie melioracja terenu
 • budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej, montaż urządzeń towarzyszących, np. separatory, przepompownie, zbiorniki retencyjne ...
 • odwodnienie połaci dachowych w systemie: retencjonowania wód opadowych w gruncie, skrzynki rozsączające, rozsączanie rurowe, i ...
 • prace związane z odtwarzaniem terenu po wykonaniu prac drenarskich lub odwodnieniowych, np. układanie kostki, opasek wokół obiektu, płyt chodnikowych, trawników itp.

 
 
Copyright PHU ZAPORA S.C.      Kontakt    Księga Gości