Firma Kontakt Księga Gości
   
 
  Oferta
    Materiały handlowe


 1. Komplet materiałów do drenażu (bez kruszyw i elem. bet.)
 • rury drenarskie i szczelne
 • kształtki - kolanka, trójniki, złączki, zaślepki, redukcje
 • studzienki kontrolne i osadcze
 • przedłużki studzienek
 • geowłókniny - separacyjno-filtrujące i zabezpieczające
 • pompy dren. z osprzętem
 • skrzynki STORMBOX  (otwarte zb. ret. do wód opadowych)
     2.  Wszystkie materiały odwodnieniowe firm: ACO, NICOLL, MARLEY , VAWIN, PIPELIFE, WIDAR, ...
 • odwodnienia liniowe (kanały ściekowe z rusztami) od klasy A15 do F900
 • osadniki do rur spust. z dachu
 • doświetlacze okien piwnicznych
 • wycieraczki z odwodnieniem
 • wpusty, kratki podłogowe, tarasowe, garażowe, basenowe, podwórzowe itp., w tym ze stali KO
 • kraty ściekowe, podesty stalowe ocynkowane
 • włazy żeliwne kl. A 15, B125, ...
3. Kanalizacja san. zewnętrzna, studnie inspekcyjne, ...  itp.
4. Separatory paliw i tłuszczów
5. Izolacje i osłony izolacji pionowych
6. Chemia budowlana stosowana do usuwania skutków zawilgoceń f-my REMMERS i inne...
 
 
Copyright PHU ZAPORA S.C.      Kontakt    Księga Gości